แจกหน้ากากอนามัยให้พนักงานทุกคน

April 10, 2020

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ แจกหน้ากากอนามัยให้พนักงานทุกคน

Mr. Zeng ประธานบริษัท Shenzhen Rengang Electronics Co.,Ltd ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยจำนวน 500 ชิ้นให้กับพนักงานแต่ละคนเพื่อต่อต้านไวรัสโคโรนา

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ แจกหน้ากากอนามัยให้พนักงานทุกคน  0           ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ แจกหน้ากากอนามัยให้พนักงานทุกคน  1